Програма iменi Фулбрайта в Українi
Представництво Інституту Міжнародної Освіти
The Power of International Education
Програма iменi Фулбрайта в Українi
Представництво Інституту Міжнародної Освіти
home

Цикл онлайн лекцій-дискусій з Генадем Побережним: «РАФАЇЛ ЛЕМКІН ТА КОЛОНІЯЛЬНИЙ ВИМІР СОВЄЦЬКОГО ГЕНОЦИДУ В УКРАЇНІ»

Організатори – Український Інститут національної пам’яті у співпраці з Програмою імені Фулбрата в Україні.

Явище геноциду зазвичай називають «злочином злочинів» або «проявом людської нелюдяности», що навіює жахливе марення «таборів смерті». Але ця концепція не завжди використовувалася виключно для позначення навмисних масових вбивств цивільного населення. Рафаїл Лемкін, науковець і правник, який вигадав слово геноцид і домігся в 1948 році ухвалення міжнародної Конвенції «Про запобігання та покарання злочину геноциду», чітко визначив його саме як колоніяльний злочин нищення культурного розмаїття людства. За Лемкіним, геноцид чинився з наміром викорінити ґрупу як таку проти людей, чий спосіб життя, вірування і всілякі інші відмінні аспекти культури були приречені на знищення. Лемкін вважав, що Совєцький Союз чинив геноцид українців (а з тим ще низки інших корінних «совєцьких» народів, зокрема кримців) скоординовано застосовуючи насильницькі та ненасильницькі заходи, призначені для знищення українського народу задля політичного й економічного зиску совєцької імперії.

Генадь ПОБЕРЕЖНИЙ ([email protected]) є асоційованим дослідником Гарвардського інституту українознавства, де він працював головним картографом розділу «Великий голод» для електронного атласу України (http://gis.huri.harvard.edu/historical-atlas/the-great- famine.html). Він бере участь в низці наукових проєктів, пов’язаних з геноцидознавством: редагує український переклад книги свого колеґи Даґласа Ирвина-Еріксона про Рафаїла Лемкіна та його концепцію геноциду, вивчає колекцію архівних матеріялів Лемкіна, а також працює над власною книгою про совєцьку політику геноциду в Україні. Доктор Побережний є випускником Ратґерського університету, де він скінчив маґістратуру та докторантуру в галузях географії, політології та ґлобальних студій (під орудою Олександра Мотиля) і викладав курси з політичної географії світу і порівняльної політології пост-комуністичних суспільств Східної Європи. Наразі є запрошеним професором політології в Українському вільному університеті в Мюнхені, ФРН, та стипендіатом Fulbright U.S. Scholar Program 2019-2020 в Україні.

«СОВЄЦЬКИЙ ГЕНОЦИД В УКРАЇНІ: ГОЛОДОМОР, ДЕПОРТАЦІЇ, РЕПРЕСІЇ» (частина 1)
14 травня 2020
Учасники: Генадь ПОБЕРЕЖНИЙ (стипендіат Fulbright U.S. Scholar Program 2019-2020 в Україні), Тетяна ШЕПТИЦЬКА (Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»), Олександр ГАЛЕНКО (стипендіат Fulbright Visiting Scholar Program 1998-1999; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія»), Ярослав ГРИЦАК (стипендіат Fulbright Visiting Scholar Program 1996-1997; Львівський національний університет ім. І.Франка, Український Католицький Університет), Вероніка АЛЕКСАНИЧ (Програма iменi Фулбрайта в Українi, Представництво Інституту Міжнародної Освіти), Олена ОХРІМЧУК (Український інститут національної пам’яті).


«СОВЄЦЬКИЙ ГЕНОЦИД В УКРАЇНІ: ГОЛОДОМОР. ДЕПОРТАЦІЇ, РЕПРЕСІЇ» (частина 2)
21 травня 2020
Учасники: Генадь ПОБЕРЕЖНИЙ (стипендіат Fulbright U.S. Scholar Program 2019-2020 в Україні), Олександр ГАЛЕНКО (стипендіат Fulbright Visiting Scholar Program 1998-1999; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія»), Тетяна ШЕПТИЦЬКА (Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»), Вероніка АЛЕКСАНИЧ (Програма iменi Фулбрайта в Українi, Представництво Інституту Міжнародної Освіти), Олена ОХРІМЧУК (Український інститут національної пам’яті).

«СОВЄЦЬКИЙ ГЕНОЦИД В УКРАЇНІ: ОКУПАЦІЯ, КОЛОНІЗАЦІЯ, КОЛАБОРАЦІЯ»
28 травня 2020
Учасники: Генадь ПОБЕРЕЖНИЙ (стипендіат Fulbright U.S. Scholar Program 2019-2020 в Україні), Антон ДРОБОВИЧ (Голова Українського інституту національної пам’яті), Вероніка АЛЕКСАНИЧ (Програма імені Фулбрайта в Українi, Представництво Інституту Міжнародної Освіти), Олена ОХРІМЧУК (Український інститут національної пам’яті).

«ВИНАЙДЕННЯ ГЕНОЦИДУ. РАФАЇЛ ЛЕМКІН ТА ЙОГО СПАДЩИНА»
22 червня 2020
Учасники: Генадь ПОБЕРЕЖНИЙ (стипендіат Fulbright U.S. Scholar Program 2019-2020 в Україні), Юрій КАПАРУЛІН (керівник Центру студій геноцидів імені Рафаїла Лемкіна Херсонського державного університету) Володимир ЗІЛІНСЬКИЙ (старший зберігач фондів Державного архіву Львівської області), Олена ОХРІМЧУК (Український інститут національної пам’яті).

«СОВЄЦЬКИЙ ГЕНОЦИД В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ У СТОСУНКАХ ІЗ СУСІДАМИ».

10 липня 2020
Учасники: Генадь ПОБЕРЕЖНИЙ (стипендіат Fulbright U.S. Scholar Program 2019-2020 в Україні), регіональні представники Українського інституту національної пам’яті Лариса БОНДАРУК, Богдан ГАЛАЙКО, Сергій ГУЦАЛЮК, юрист Сергій РЯБЕНКО. Модератори – Вероніка АЛЕКСАНИЧ (Програма імені Фулбрайта в Українi, Представництво Інституту Міжнародної Освіти), Олена ОХРІМЧУК (Український інститут національної пам’яті).

Перейти до всіх новин